За контакти:056 880 458

Всичко за покривите

Консултации за ремонти

Оптимален бюджет за Вас

Рулонни хидроизолации

Home»Хидроизолации»Рулонни хидроизолации

Рулонна хидроизолация на покрив, Бургас

Ремонтът и полагането на хидроизолации на покриви в Бургас и по Черноморието, както и в цяла Югпизточна България се различава от монтажа на хидроизолации във вътрешността на страната поради силни ветрове и високото ниво на влага. От голяма важност за трайността и издържливостта на положените хидроизолации са правилно подбраните изолационни материали. 
При избор на материали за хидроизолации - изключително подходящи са предлаганите от няколко години на пазара рулонни хидроизолации. За полагание на хидроизолации в Бургас трябва материалът да е с добра арматура, за което много подходящи са полиестерна мрежа, фибростъкло, нетъкан текстил. От друга страна, полаганите хидроизолации в Бургас, поради силните ветрове, трябва да издържат както на температурни амплитуди, така и да са еластични, за да поемат вибрациите.


Рулонни хидроизолации Бургас


В последните години много актуални хидроизолации за жилищни или промишлени сгради са различни рулонни хидроизолации, които са подходящи особено при плосък покрив или покрив с нисък скат. Армани 59 препоръчва полагане на рулонни хидроизолации от водещи производители с гарантирано качество:
 
Битумни рулонни хидроизолации
 
Предлаганите от нас битумни рулонни хидроизолации имат широко приложение както при ново строителство, така и при ремонтни дейности по хидроизолации на жилищни и промишлени сгради. Според битума са: окислен битум, битум модифициран с полимери. Полимерни модификатори са най-често атактен полипропилен - APP, стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс - SBS, и олефинов битумен кополимер ОВС. Предлаганите на пазара битумни хидроизолации на база битум-полимери са с по-добри технически свойства и издържливост в сравнение с тези от окислен битум.
 
Битумните рулонни изолации от битум, модифициран с APP са с повишена топлоустойчивост от 130-150 °С, докато тези от окислен битум само 70-80 °С. Това е причината да се препоръчват при хидроизолации на покриви с вертикални и силно наклонени повърхности, тъй като няма опасност от омекване и вискозно течение на битума от високата температура вследствие на нагряване от слънцето.  APP модифицираните битумни хидроизолации са с най-широко приложение при хидроизолационни системи на плоски стоманобетонни покриви.
APP модифицираните битумни хидроизолации са подходящи и за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях. Стареенето на този тип хидроизолации се проявява три-четири пъти по-бавно в сравнение с хидроизолации от окислен битум. Пукнатини в APP модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10-15 години.
 
Битумите, модифицирани със SBS и хидроизолации на покриви на тяхна база имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва до отрицателни температури на полагане до -35 °С. Имат повишена пукнатиноустойчивост на хидроизолации. Подобно на хидроизолации от битум модифициран с АРР и тези хидроизолационни изделия притежават повишена устойчивост на стареене и дълготрайност.
 
Модифицираните със SBS битум хидроизолации имат много добра лепливост към предварително грундриани бетонови повърхности. Този тип хидроизолации намират широко приложение при направата на хидроизолация на вертикални стени в основи при открит способ.
 
За открити, плоски покриви се препоръчва използването на АРР модифирани хидроизолации поради най-голямата им топлоустойчивост – до + 150°С, в сравенени с другите видове хидроизолации (окисленият битум има до 90°С, а SBS хидроизолации до 110°С).
 
За дъно и стени в основи прпоръчваме SBS хидроизолации поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума.